Πρόγραμμα Μαθημάτων


Αναζήτηση


Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΦΥΣΙΚΗ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΦ09:00Γ.Θ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ09:30Γ.ΓΡΙΒΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Ο.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ12:30Γ.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:45Γ.Ο.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ15:30Γ.ΑΓΓΕΛΗΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Υ.ΝΣ-ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΠΦ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Α.ΠΦ-ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Ο.ΝΣ-ΓΛΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΝΣ- ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Υ.ΝΣ-ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε-ΑΟΘ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Ο.ΠΦ-ΓΛΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Ο.ΝΣ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Θ.ΝΣ- ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
Φ.Ε-ΑΡΧΑΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Υ.ΝΣ-ΓΛΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
Φ.Ε-ΑΕΠΠ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΠΦ-ΓΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Υ.ΝΣ-ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Ο.ΠΦ-ΓΛΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
Φ.Ε-ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Θ.ΝΣ- ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΝΣ- ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Υ.ΝΣ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΠΦ-ΓΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
Φ.Ε-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ13:30Θ.ΝΣ- ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Υ.ΝΣ-ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ10:45Θ.ΝΣ- ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ10:45Υ.ΝΣ-ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΝΣ- ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΑΟΘ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Ο.ΝΣ-ΓΛΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΑΕΠΠ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΝΣ-ΓΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ13:30Υ.ΝΣ-ΓΛΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ14:30ΣΤ.ΔΗΜ.ΣΤΑ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ15:00ΣΤ. ΔΗΜ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Ο.ΝΣ-ΓΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ19:15Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Α.ΝΣ- ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Υ.ΝΣ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
Φ.Ε-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Ο.ΠΦ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Υ.ΝΣ-ΓΛΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Ο.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΝΣ- ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΠΦ-ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Θ.ΝΣ- ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΜ
Φ.Ε-ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Υ.ΝΣ-ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΠΦ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
Φ.Ε-ΑΡΧΑΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ13:30Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ15:05ΣΤ. ΔΗΜ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ10:00Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Α.ΠΦ-ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Υ.ΝΣ-ΓΛΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΝΣ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ12:30Θ.ΝΣ- ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε-ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Υ.ΝΣ-ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
Τρίτη 22 Ιουνίου 2021
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Υ.ΝΣ-ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΠΦ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Α.ΠΦ-ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Ο.ΝΣ-ΓΛΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΝΣ- ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Υ.ΝΣ-ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε-ΑΟΘ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Ο.ΠΦ-ΓΛΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Ο.ΝΣ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Θ.ΝΣ- ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
Φ.Ε-ΑΡΧΑΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Υ.ΝΣ-ΓΛΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
Φ.Ε-ΑΕΠΠ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΠΦ-ΓΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Υ.ΝΣ-ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Ο.ΠΦ-ΓΛΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
Φ.Ε-ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Θ.ΝΣ- ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΝΣ- ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Υ.ΝΣ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΠΦ-ΓΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
Φ.Ε-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ13:30Θ.ΝΣ- ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Υ.ΝΣ-ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ10:45Θ.ΝΣ- ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ10:45Υ.ΝΣ-ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΝΣ- ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΑΟΘ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Ο.ΝΣ-ΓΛΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΑΕΠΠ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΝΣ-ΓΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ13:30Υ.ΝΣ-ΓΛΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ14:30ΣΤ.ΔΗΜ.ΣΤΑ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ15:00ΣΤ. ΔΗΜ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Ο.ΝΣ-ΓΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ19:15Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Α.ΝΣ- ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Υ.ΝΣ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
Φ.Ε-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Ο.ΠΦ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Υ.ΝΣ-ΓΛΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Ο.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΝΣ- ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΠΦ-ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Θ.ΝΣ- ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΜ
Φ.Ε-ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Υ.ΝΣ-ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΠΦ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
Φ.Ε-ΑΡΧΑΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ13:30Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ15:05ΣΤ. ΔΗΜ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ10:00Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Α.ΠΦ-ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Υ.ΝΣ-ΓΛΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΝΣ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ12:30Θ.ΝΣ- ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε-ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Υ.ΝΣ-ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Υ.ΝΣ-ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Ο.ΠΦ-ΓΛΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
Φ.Ε-ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Θ.ΝΣ- ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΝΣ- ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Υ.ΝΣ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΠΦ-ΓΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
Φ.Ε-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ13:30Θ.ΝΣ- ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Υ.ΝΣ-ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ10:45Θ.ΝΣ- ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ10:45Υ.ΝΣ-ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΝΣ- ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΑΟΘ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Ο.ΝΣ-ΓΛΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΑΕΠΠ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΝΣ-ΓΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ13:30Υ.ΝΣ-ΓΛΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ14:30ΣΤ.ΔΗΜ.ΣΤΑ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ15:00ΣΤ. ΔΗΜ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Ο.ΝΣ-ΓΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ19:15Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Α.ΝΣ- ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Υ.ΝΣ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
Φ.Ε-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Ο.ΠΦ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Υ.ΝΣ-ΓΛΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Ο.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΝΣ- ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΠΦ-ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Θ.ΝΣ- ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΜ
Φ.Ε-ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Υ.ΝΣ-ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΠΦ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
Φ.Ε-ΑΡΧΑΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ13:30Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ15:05ΣΤ. ΔΗΜ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ10:00Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Α.ΠΦ-ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Υ.ΝΣ-ΓΛΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΝΣ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ12:30Θ.ΝΣ- ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε-ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Υ.ΝΣ-ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Υ.ΝΣ-ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ10:45Θ.ΝΣ- ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ10:45Υ.ΝΣ-ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΝΣ- ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΑΟΘ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Ο.ΝΣ-ΓΛΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΑΕΠΠ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΝΣ-ΓΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ13:30Υ.ΝΣ-ΓΛΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ14:30ΣΤ.ΔΗΜ.ΣΤΑ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ15:00ΣΤ. ΔΗΜ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Ο.ΝΣ-ΓΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ19:15Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Α.ΝΣ- ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Υ.ΝΣ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
Φ.Ε-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Ο.ΠΦ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Υ.ΝΣ-ΓΛΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Ο.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΝΣ- ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΠΦ-ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Θ.ΝΣ- ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΜ
Φ.Ε-ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Υ.ΝΣ-ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΠΦ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
Φ.Ε-ΑΡΧΑΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ13:30Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ15:05ΣΤ. ΔΗΜ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ10:00Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Α.ΠΦ-ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Υ.ΝΣ-ΓΛΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΝΣ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ12:30Θ.ΝΣ- ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε-ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Υ.ΝΣ-ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Α.ΝΣ- ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Υ.ΝΣ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
Φ.Ε-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Ο.ΠΦ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Υ.ΝΣ-ΓΛΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Ο.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΝΣ- ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΠΦ-ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Θ.ΝΣ- ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΜ
Φ.Ε-ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Υ.ΝΣ-ΓΛΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΠΦ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
Φ.Ε-ΑΡΧΑΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ13:30Α.ΠΦ-ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ15:05ΣΤ. ΔΗΜ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ10:00Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Α.ΠΦ-ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Υ.ΝΣ-ΓΛΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΝΣ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ12:30Θ.ΝΣ- ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε-ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Υ.ΝΣ-ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
Σάββατο 26 Ιουνίου 2021
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ10:00Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Α.ΠΦ-ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Υ.ΝΣ-ΓΛΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΝΣ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ12:30Θ.ΝΣ- ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε-ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Υ.ΝΣ-ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Ο.ΝΣ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Θ.ΝΣ- ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Α.ΠΦ-ΓΛΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:45Υ.ΝΣ-ΓΛΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ11:45Α.ΝΣ- ΓΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΝΣ-ΓΛΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Α.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ12:30Θ.ΝΣ- ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε-ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Υ.ΝΣ-ΓΛΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ12:30Ο.ΠΦ-ΓΛΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ