Πρόγραμμα Μαθημάτων


Αναζήτηση


Δευτέρα 10 Μαΐου 2021
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00ΓΛ.ΠΑΠΑΔΟΜ.ΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Γ.ΑΔΑΛ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ15:00Α,Β.γ.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ15:00Α,Β.γΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Ο.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Γ.Ο.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ15:30Γ.Υ.ΠΦΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΣ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ16:00Α.Λ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ16:00ΣΤ.ΔΗΜΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:40Γ.γ.ΣΠΑΝΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΑΛΓ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Ο.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Α.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:45Γ.γ.ΣΑΦΙΚΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ18:00ΣΤ'ΔΗΜ.ΧΡΙΣΤΟΔ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ19:00ΓΥΜΝ.Α. ΡΑΦΤΟ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ19:05Γγ.ΞΕΝ.ΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.Ο.ΠΦΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ19:30ΣΤ'ΔΗΜ.ΧΡΙΣΤΟΔ.ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣΘΣΥ
ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:50Β ΛΥΚ.ΚΟΝΤΟΠΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00ΓΛ.ΓΚΟΛΓΚΑΚΗΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Γ.ΑΔΑΛ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ14:50Γ.Ο.ΝΣΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ15:00Α,Β.γ.ΝΣ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ15:00Α,Β.γΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:45Β.Ο.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:30Γ.Ο.ΠΦΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΠ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45Γ.γ.ΝΣΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Υ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Ο.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Α.Λ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΟΘ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:50Β.Ο.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:50Γ.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Β.Υ.ΝΣΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ18:15Γγ.ΠΕΤΡΟΠ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Ο.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Β.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Ο.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30ΓΛ.ΜΑΘ.ΜΑΝΤΖ.ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣΘΣΥ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Β.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Β.Ο.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Θ.ΠΦΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00ΓΛ.ΒΕΛΙΩΤΗΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Ο.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ15:00Α,Β.γ.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ15:00Α,Β.γΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΦΥΣΙΚΗ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΦ15:00Γ.Θ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:45Γ.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ15:55Α,Β.γΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:00Β.Ο.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ16:45Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Α.Λ.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45Γ.γ.ΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Υ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΑΟΘ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:50Β.Ο.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ18:30Γ.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Β.Υ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΑΛΓ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Β.Ο.ΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Ο.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00ΓΛ.ΓΚΟΛΓΚΑΚΗΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Γ.ΑΔΑΛ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ14:45Α,Β.γ.ΝΣ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ15:00Ε'ΔΗΜ.ΚΟΥΡ.ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΡΧΑΙΑ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γγ. ΚΑΡΑΓΙΑΝ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ15:35Α,Β.γ.ΝΣ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:45Γ.γ.ΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΡΧΑΙΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ16:00Α,Β.γΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ16:45Α.Λ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Α.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Α.Λ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Β.Υ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:35Γ.ΓΡΙΒΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Θ.ΠΦΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ19:15Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.Ο.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Ο.ΠΦΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ21:00Γ.Ο.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ13:00Γ.ΑΓΓΕΛΗΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ14:00Α.Λ.ΚΥΨΕΛ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ14:15Γγ. ΚΑΡΑΓΙΑΝ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α+Β ΝΣ15:00Α,Β.γ.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ15:00Α,Β.γΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ15:05ΣΤ.ΔΗΜΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Γ.ΑΓΓΕΛΗΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:45Α.Λ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ16:30ΣΤ.ΔΗΜ.ΣΤΑ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45Γ.γ.ΠΦΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Α.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ16:50Ε'ΔΗΜ.ΚΟΥΡ.ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΦΥΣΙΚΗ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΦ17:30Γ.Θ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Α.Λ.ΠΦΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Γ.Ο.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:35Β.Ο.ΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Α.Λ.ΝΣΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Β.Ο.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Ο.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ18:30Γ.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30ΓΛ.ΜΑΘ.ΜΑΝΤΖ.ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣΘΣΥ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Ο.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ10:00Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ11:00Γ.γ.ΝΣΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ11:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ11:00Α,Β.γ.ΝΣ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ11:00Α,Β.γΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Ο.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Ο.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ11:00Α.Λ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ11:00Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ14:30Γ.ΑΓΓΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Γ.ΓΡΙΒΑΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΠ
Τρίτη 11 Μαΐου 2021
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00ΓΛ.ΓΚΟΛΓΚΑΚΗΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Γ.ΑΔΑΛ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ14:50Γ.Ο.ΝΣΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ15:00Α,Β.γ.ΝΣ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ15:00Α,Β.γΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:45Β.Ο.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:30Γ.Ο.ΠΦΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΠ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45Γ.γ.ΝΣΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Υ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Ο.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Α.Λ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΟΘ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:50Β.Ο.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:50Γ.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Β.Υ.ΝΣΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ18:15Γγ.ΠΕΤΡΟΠ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Ο.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Β.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Ο.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30ΓΛ.ΜΑΘ.ΜΑΝΤΖ.ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣΘΣΥ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Β.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Β.Ο.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Θ.ΠΦΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00ΓΛ.ΒΕΛΙΩΤΗΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Ο.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ15:00Α,Β.γ.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ15:00Α,Β.γΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΦΥΣΙΚΗ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΦ15:00Γ.Θ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:45Γ.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ15:55Α,Β.γΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:00Β.Ο.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ16:45Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Α.Λ.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45Γ.γ.ΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Υ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΑΟΘ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:50Β.Ο.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ18:30Γ.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Β.Υ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΑΛΓ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Β.Ο.ΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Ο.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00ΓΛ.ΓΚΟΛΓΚΑΚΗΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Γ.ΑΔΑΛ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ14:45Α,Β.γ.ΝΣ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ15:00Ε'ΔΗΜ.ΚΟΥΡ.ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΡΧΑΙΑ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γγ. ΚΑΡΑΓΙΑΝ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ15:35Α,Β.γ.ΝΣ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:45Γ.γ.ΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΡΧΑΙΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ16:00Α,Β.γΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ16:45Α.Λ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Α.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Α.Λ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Β.Υ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:35Γ.ΓΡΙΒΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Θ.ΠΦΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ19:15Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.Ο.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Ο.ΠΦΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ21:00Γ.Ο.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ13:00Γ.ΑΓΓΕΛΗΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ14:00Α.Λ.ΚΥΨΕΛ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ14:15Γγ. ΚΑΡΑΓΙΑΝ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α+Β ΝΣ15:00Α,Β.γ.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ15:00Α,Β.γΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ15:05ΣΤ.ΔΗΜΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Γ.ΑΓΓΕΛΗΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:45Α.Λ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ16:30ΣΤ.ΔΗΜ.ΣΤΑ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45Γ.γ.ΠΦΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Α.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ16:50Ε'ΔΗΜ.ΚΟΥΡ.ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΦΥΣΙΚΗ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΦ17:30Γ.Θ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Α.Λ.ΠΦΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Γ.Ο.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:35Β.Ο.ΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Α.Λ.ΝΣΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Β.Ο.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Ο.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ18:30Γ.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30ΓΛ.ΜΑΘ.ΜΑΝΤΖ.ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣΘΣΥ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Ο.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ10:00Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ11:00Γ.γ.ΝΣΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ11:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ11:00Α,Β.γ.ΝΣ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ11:00Α,Β.γΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Ο.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Ο.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ11:00Α.Λ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ11:00Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ14:30Γ.ΑΓΓΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Γ.ΓΡΙΒΑΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΠ
Τετάρτη 12 Μαΐου 2021
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00ΓΛ.ΒΕΛΙΩΤΗΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Ο.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ15:00Α,Β.γ.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ15:00Α,Β.γΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΦΥΣΙΚΗ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΦ15:00Γ.Θ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:45Γ.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ15:55Α,Β.γΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:00Β.Ο.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ16:45Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Α.Λ.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45Γ.γ.ΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Υ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΑΟΘ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:50Β.Ο.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ18:30Γ.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Β.Υ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΑΛΓ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Β.Ο.ΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Ο.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00ΓΛ.ΓΚΟΛΓΚΑΚΗΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Γ.ΑΔΑΛ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ14:45Α,Β.γ.ΝΣ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ15:00Ε'ΔΗΜ.ΚΟΥΡ.ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΡΧΑΙΑ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γγ. ΚΑΡΑΓΙΑΝ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ15:35Α,Β.γ.ΝΣ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:45Γ.γ.ΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΡΧΑΙΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ16:00Α,Β.γΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ16:45Α.Λ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Α.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Α.Λ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Β.Υ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:35Γ.ΓΡΙΒΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Θ.ΠΦΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ19:15Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.Ο.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Ο.ΠΦΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ21:00Γ.Ο.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ13:00Γ.ΑΓΓΕΛΗΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ14:00Α.Λ.ΚΥΨΕΛ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ14:15Γγ. ΚΑΡΑΓΙΑΝ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α+Β ΝΣ15:00Α,Β.γ.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ15:00Α,Β.γΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ15:05ΣΤ.ΔΗΜΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Γ.ΑΓΓΕΛΗΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:45Α.Λ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ16:30ΣΤ.ΔΗΜ.ΣΤΑ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45Γ.γ.ΠΦΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Α.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ16:50Ε'ΔΗΜ.ΚΟΥΡ.ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΦΥΣΙΚΗ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΦ17:30Γ.Θ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Α.Λ.ΠΦΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Γ.Ο.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:35Β.Ο.ΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Α.Λ.ΝΣΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Β.Ο.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Ο.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ18:30Γ.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30ΓΛ.ΜΑΘ.ΜΑΝΤΖ.ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣΘΣΥ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Ο.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ10:00Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ11:00Γ.γ.ΝΣΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ11:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ11:00Α,Β.γ.ΝΣ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ11:00Α,Β.γΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Ο.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Ο.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ11:00Α.Λ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ11:00Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ14:30Γ.ΑΓΓΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Γ.ΓΡΙΒΑΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΠ
Πέμπτη 13 Μαΐου 2021
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00ΓΛ.ΓΚΟΛΓΚΑΚΗΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ10:00Γ.ΑΔΑΛ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ14:45Α,Β.γ.ΝΣ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ15:00Ε'ΔΗΜ.ΚΟΥΡ.ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΡΧΑΙΑ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γγ. ΚΑΡΑΓΙΑΝ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ15:35Α,Β.γ.ΝΣ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:45Γ.γ.ΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΡΧΑΙΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ16:00Α,Β.γΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ16:45Α.Λ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Α.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Α.Λ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Β.Υ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:35Γ.ΓΡΙΒΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Θ.ΠΦΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ19:15Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.Ο.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Ο.ΠΦΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ21:00Γ.Ο.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ13:00Γ.ΑΓΓΕΛΗΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ14:00Α.Λ.ΚΥΨΕΛ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ14:15Γγ. ΚΑΡΑΓΙΑΝ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α+Β ΝΣ15:00Α,Β.γ.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ15:00Α,Β.γΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ15:05ΣΤ.ΔΗΜΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Γ.ΑΓΓΕΛΗΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:45Α.Λ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ16:30ΣΤ.ΔΗΜ.ΣΤΑ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45Γ.γ.ΠΦΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Α.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ16:50Ε'ΔΗΜ.ΚΟΥΡ.ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΦΥΣΙΚΗ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΦ17:30Γ.Θ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Α.Λ.ΠΦΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Γ.Ο.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:35Β.Ο.ΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Α.Λ.ΝΣΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Β.Ο.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Ο.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ18:30Γ.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30ΓΛ.ΜΑΘ.ΜΑΝΤΖ.ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣΘΣΥ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Ο.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ10:00Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ11:00Γ.γ.ΝΣΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ11:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ11:00Α,Β.γ.ΝΣ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ11:00Α,Β.γΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Ο.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Ο.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ11:00Α.Λ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ11:00Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ14:30Γ.ΑΓΓΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Γ.ΓΡΙΒΑΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΠ
Παρασκευή 14 Μαΐου 2021
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ13:00Γ.ΑΓΓΕΛΗΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ14:00Α.Λ.ΚΥΨΕΛ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ14:15Γγ. ΚΑΡΑΓΙΑΝ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α+Β ΝΣ15:00Α,Β.γ.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ15:00Α,Β.γΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ15:05ΣΤ.ΔΗΜΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Γ.ΑΓΓΕΛΗΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:45Α.Λ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ16:30ΣΤ.ΔΗΜ.ΣΤΑ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45Γ.γ.ΠΦΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Α.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ16:50Ε'ΔΗΜ.ΚΟΥΡ.ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΦΥΣΙΚΗ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΦ17:30Γ.Θ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Α.Λ.ΠΦΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:30Γ.Ο.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:35Β.Ο.ΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Α.Λ.ΝΣΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Β.Ο.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Ο.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΣ18:30Γ.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30ΓΛ.ΜΑΘ.ΜΑΝΤΖ.ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣΘΣΥ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Ο.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ10:00Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ11:00Γ.γ.ΝΣΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ11:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ11:00Α,Β.γ.ΝΣ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ11:00Α,Β.γΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Ο.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Ο.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ11:00Α.Λ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ11:00Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ14:30Γ.ΑΓΓΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Γ.ΓΡΙΒΑΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΠ
Σάββατο 15 Μαΐου 2021
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ10:00Ε'ΔΗΜ.ΦΙΟΡΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ11:00Γ.γ.ΝΣΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ11:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠAΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΠ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΣ11:00Α,Β.γ.ΝΣ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Α+Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΦ11:00Α,Β.γΠΦΣΠΗΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΘΣ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Ο.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Ο.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ11:00Α.Λ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΜ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ11:00Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ14:30Γ.ΑΓΓΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Γ.ΓΡΙΒΑΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΠ