Πρόγραμμα Μαθημάτων


Αναζήτηση


Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2022
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Α2.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:00Γ.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α2.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Α.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Β.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΟΘ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Α.ΠΦ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:40Β.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:25Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
Φ.Ε-ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΝΣ01
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Β.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ21:15Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ22:00Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Α2.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΑΡΧΑΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Γ.ΟΙΚ.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ16:00Α1.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:15Α.γ.ΠΦΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
Φ.Ε-ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΠΦ01
Φ.Ε-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Α.ΠΦ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45Γ.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Γ.ΟΙΚ.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α.Λ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α1.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Υ.ΠΦΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΣ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Γ.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Α.ΠΦΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΑΟΘ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.ΟΙΚ.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Α.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Θ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:40Γ.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Β.Θ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ20:00ΓΕΡ.ΓγΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ21:15Γ.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΠΦΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΑΡΧΑΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Α.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Γ.ΟΙΚ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Α2.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:00Α.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45Β.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45ΓΕΡ.ΓγΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε. ΑΟΘ ΒΛ17:00Β.ΟΙΚ.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΦ01
Φ.Ε. ΑΕΠΠ ΒΛ17:00Β.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΠΦ01
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Β.Α.ΠΦΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΑΛΓ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Β.ΟΙΚ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α1.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α2.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Α.Λ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Γ.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε. ΑΕΠΠ ΒΛ18:45Β.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΝΣ01
Φ.Ε. ΑΟΘ ΒΛ18:45Β.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝΣ01
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΑΛΓ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:40Γ.Α.ΝΣ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 19:45Γ.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Β.Θ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ09:00Γ.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ09:00Β.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ09:00Α.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ09:00Α1.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ09:00Α2.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Α.ΝΣ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Υ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.ΟΙΚ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Β.Α.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Β.Θ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Β.Υ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Β.ΟΙΚ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Α.Λ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ11:30Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Γ.Α.ΠΦ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Γ.ΟΙΚ.ΠΦΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Β.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Β.Θ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Β.ΟΙΚ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΑΛΓ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Α1.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΑΡΧΑΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:15Γ.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:15Β.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Α1.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΠΦΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Α2.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:15Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Α.Λ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΝΣ01
Φ.Ε-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
Φ.Ε-ΑΟΘ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.ΟΙΚ.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΦ01
Φ.Ε-ΑΕΠΠ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΠΦ01
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:00Β.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΑΟΘ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝΣ01
Φ.Ε-ΑΕΠΠ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΝΣ01
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.ΟΙΚ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΝΣΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΜ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Β.Θ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΛ16:00Β.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΝΣ01
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:00Β.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:00Α.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ16:15Α1.Λ.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:30ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Β.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΣ
Φ.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΛ17:00Β.Υ.ΠΦΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΠΦ01
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α.Λ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Γ.Α.ΠΦ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:45Α.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Γ.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Α.Λ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ18:00Γ.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Α.ΠΦ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 19:40Γ.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Γ.Α.ΝΣ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Β.Α.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Α2.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:00Γ.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α2.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Α.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Β.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΟΘ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Α.ΠΦ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:40Β.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:25Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
Φ.Ε-ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΝΣ01
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Β.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ21:15Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ22:00Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2022
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Α2.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΑΡΧΑΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Γ.ΟΙΚ.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ16:00Α1.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:15Α.γ.ΠΦΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
Φ.Ε-ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΠΦ01
Φ.Ε-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Α.ΠΦ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45Γ.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Γ.ΟΙΚ.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α.Λ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α1.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Υ.ΠΦΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΣ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Γ.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Α.ΠΦΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΑΟΘ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.ΟΙΚ.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Α.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Θ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:40Γ.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Β.Θ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ20:00ΓΕΡ.ΓγΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ21:15Γ.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΠΦΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΑΡΧΑΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Α.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Γ.ΟΙΚ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Α2.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:00Α.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45Β.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45ΓΕΡ.ΓγΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε. ΑΟΘ ΒΛ17:00Β.ΟΙΚ.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΦ01
Φ.Ε. ΑΕΠΠ ΒΛ17:00Β.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΠΦ01
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Β.Α.ΠΦΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΑΛΓ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Β.ΟΙΚ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α1.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α2.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Α.Λ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Γ.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε. ΑΕΠΠ ΒΛ18:45Β.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΝΣ01
Φ.Ε. ΑΟΘ ΒΛ18:45Β.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝΣ01
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΑΛΓ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:40Γ.Α.ΝΣ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 19:45Γ.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Β.Θ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ09:00Γ.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ09:00Β.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ09:00Α.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ09:00Α1.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ09:00Α2.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Α.ΝΣ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Υ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.ΟΙΚ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Β.Α.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Β.Θ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Β.Υ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Β.ΟΙΚ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Α.Λ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ11:30Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Γ.Α.ΠΦ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Γ.ΟΙΚ.ΠΦΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Β.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Β.Θ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Β.ΟΙΚ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΑΛΓ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Α1.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΑΡΧΑΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:15Γ.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:15Β.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Α1.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΠΦΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Α2.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:15Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Α.Λ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΝΣ01
Φ.Ε-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
Φ.Ε-ΑΟΘ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.ΟΙΚ.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΦ01
Φ.Ε-ΑΕΠΠ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΠΦ01
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:00Β.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΑΟΘ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝΣ01
Φ.Ε-ΑΕΠΠ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΝΣ01
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.ΟΙΚ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΝΣΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΜ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Β.Θ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΛ16:00Β.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΝΣ01
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:00Β.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:00Α.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ16:15Α1.Λ.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:30ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Β.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΣ
Φ.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΛ17:00Β.Υ.ΠΦΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΠΦ01
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α.Λ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Γ.Α.ΠΦ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:45Α.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Γ.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Α.Λ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ18:00Γ.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Α.ΠΦ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 19:40Γ.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Γ.Α.ΝΣ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Β.Α.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Α2.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:00Γ.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α2.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Α.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Β.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΟΘ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Α.ΠΦ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:40Β.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:25Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
Φ.Ε-ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΝΣ01
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Β.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ21:15Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ22:00Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2022
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΠΦΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΑΡΧΑΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Α.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Γ.ΟΙΚ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Α2.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:00Α.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45Β.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45ΓΕΡ.ΓγΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:45Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
Φ.Ε. ΑΟΘ ΒΛ17:00Β.ΟΙΚ.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΦ01
Φ.Ε. ΑΕΠΠ ΒΛ17:00Β.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΠΦ01
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Β.Α.ΠΦΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΑΛΓ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Β.ΟΙΚ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α1.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α2.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Α.Λ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Γ.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε. ΑΕΠΠ ΒΛ18:45Β.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΝΣ01
Φ.Ε. ΑΟΘ ΒΛ18:45Β.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝΣ01
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΑΛΓ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:40Γ.Α.ΝΣ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 19:45Γ.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Β.Θ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ09:00Γ.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ09:00Β.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ09:00Α.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ09:00Α1.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ09:00Α2.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Α.ΝΣ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Υ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.ΟΙΚ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Β.Α.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Β.Θ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Β.Υ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Β.ΟΙΚ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Α.Λ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ11:30Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Γ.Α.ΠΦ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Γ.ΟΙΚ.ΠΦΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Β.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Β.Θ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Β.ΟΙΚ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΑΛΓ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Α1.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΑΡΧΑΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:15Γ.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:15Β.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Α1.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΠΦΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Α2.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:15Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Α.Λ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΝΣ01
Φ.Ε-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
Φ.Ε-ΑΟΘ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.ΟΙΚ.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΦ01
Φ.Ε-ΑΕΠΠ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΠΦ01
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:00Β.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΑΟΘ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝΣ01
Φ.Ε-ΑΕΠΠ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΝΣ01
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.ΟΙΚ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΝΣΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΜ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Β.Θ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΛ16:00Β.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΝΣ01
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:00Β.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:00Α.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ16:15Α1.Λ.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:30ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Β.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΣ
Φ.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΛ17:00Β.Υ.ΠΦΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΠΦ01
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α.Λ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Γ.Α.ΠΦ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:45Α.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Γ.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Α.Λ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ18:00Γ.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Α.ΠΦ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 19:40Γ.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Γ.Α.ΝΣ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Β.Α.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Α2.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:00Γ.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α2.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Α.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Β.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΟΘ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Α.ΠΦ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:40Β.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:25Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
Φ.Ε-ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΝΣ01
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Β.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ21:15Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ22:00Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
Σάββατο 08 Οκτωβρίου 2022
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ09:00Γ.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ09:00Β.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ09:00Α.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ09:00Α1.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ09:00Α2.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Α.ΝΣ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.Υ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Γ.ΟΙΚ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Β.Α.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Β.Θ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Β.Υ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:00Β.ΟΙΚ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Α.Λ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ11:30Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Γ.Α.ΠΦ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Γ.ΟΙΚ.ΠΦΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Β.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Β.Θ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ11:30Β.ΟΙΚ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΦ01
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΑΛΓ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Α1.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΑΡΧΑΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:15Γ.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:15Β.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Α1.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΠΦΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Α2.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:15Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Α.Λ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΝΣ01
Φ.Ε-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
Φ.Ε-ΑΟΘ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.ΟΙΚ.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΦ01
Φ.Ε-ΑΕΠΠ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΠΦ01
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:00Β.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΑΟΘ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝΣ01
Φ.Ε-ΑΕΠΠ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΝΣ01
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.ΟΙΚ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΝΣΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΜ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Β.Θ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΛ16:00Β.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΝΣ01
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:00Β.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:00Α.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ16:15Α1.Λ.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:30ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Β.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΣ
Φ.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΛ17:00Β.Υ.ΠΦΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΠΦ01
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α.Λ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Γ.Α.ΠΦ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:45Α.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Γ.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Α.Λ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ18:00Γ.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Α.ΠΦ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 19:40Γ.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Γ.Α.ΝΣ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Β.Α.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Α2.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:00Γ.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α2.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Α.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Β.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΟΘ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Α.ΠΦ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:40Β.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:25Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
Φ.Ε-ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΝΣ01
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Β.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ21:15Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ22:00Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΑΛΓ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Α1.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΑΡΧΑΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:15Γ.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:15Β.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Α1.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΠΦΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Α2.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:15Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ18:30Α.Λ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΝΣ01
Φ.Ε-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΣ01
Φ.Ε-ΑΟΘ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.ΟΙΚ.ΠΦΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΦ01
Φ.Ε-ΑΕΠΠ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ19:15Γ.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΠΦ01
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:00Β.Α.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
Φ.Ε-ΑΟΘ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝΣ01
Φ.Ε-ΑΕΠΠ.Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΝΣ01
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.ΟΙΚ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:15Γ.Α.ΝΣ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΝΣΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΜ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Β.Θ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΛ16:00Β.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΝΣ01
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:00Β.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:00Α.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ16:15Α1.Λ.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:30ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Β.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΣ
Φ.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΛ17:00Β.Υ.ΠΦΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΠΦ01
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α.Λ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Γ.Α.ΠΦ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:45Α.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Γ.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Α.Λ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ18:00Γ.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Α.ΠΦ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 19:40Γ.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Γ.Α.ΝΣ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Β.Α.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Α2.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:00Γ.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α2.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Α.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Β.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΟΘ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Α.ΠΦ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:40Β.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:25Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
Φ.Ε-ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΝΣ01
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Β.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ21:15Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ22:00Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΝΣΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΜ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Β.Θ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
Φ.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΛ16:00Β.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΝΣ01
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:00Β.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΑΡΧΑΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:00Α.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Α'ΛΥΚΕΙΟΥ16:15Α1.Λ.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ16:30ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Β.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΣ
Φ.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΛ17:00Β.Υ.ΠΦΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΠΦ01
ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α.Λ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Γ.Α.ΠΦ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:45Α.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
XHMEIA Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Γ.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Α.Λ.ΠΦΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ18:00Γ.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Α.ΠΦ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 19:40Γ.Θ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Γ.Α.ΝΣ.ΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Β.Α.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ19:45Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Α2.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:00Γ.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α2.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Α.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Β.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΟΘ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Α.ΠΦ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:40Β.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:25Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
Φ.Ε-ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΝΣ01
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Β.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ21:15Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ22:00Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022
Εκπαιδευτικό ΑντικέιμενοΏραΤμήμαΕισηγητήςΤόπος διεξαγωγής
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00ΧΑΡ.ΛΟΥΡ..Αγ.ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑΜΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Α.ΝΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ15:00Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Γ.γ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ15:00Β.γ.ΠΦΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ15:15Α2.Λ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ16:00Γ.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ16:45Β.Θ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:00Α2.Λ.ΝΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Γ.γ.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17:00Α.γ.ΝΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Β.ΟΙΚ.ΠΦΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ17:45Α.Λ.ΠΦΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.Θ.ΝΣΦΙΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΙΦ
ΑΟΘ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:00Β.ΟΙΚ.ΝΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Α.ΠΦ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.Θ.ΝΣΦΡΑΝΤΖ ΕΛΕΝΗΕΦ
ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Γ.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ18:45Β.Α.ΠΦΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤ.Γ' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ19:40Β.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:25Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ
Φ.Ε-ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Υ.ΝΣΤΖΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΝΣ01
ΑΕΠΠ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Β.ΟΙΚ.ΝΣΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑΡΓ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ20:30Γ.Α.ΝΣ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΔ
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ21:15Γ.Α.ΠΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΤΑΓΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ22:00Γ.Θ.ΝΣΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΜ